هفته صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان

هفته: صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس درآمد ناخالص ملی

گت بلاگز اخبار اجتماعی یک استثنا جهت عوض کردن ساعات کاری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

مادران دارای فرزند زیر ۷ سال، معلول یا بانوان سرپرست خانوار می توانند بعد از تایید مدیر مربوطه ، به عنوان شرایط خاص، درذیل این تبصره قرار گیرند. 

یک استثنا جهت عوض کردن ساعات کاری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

یک استثنا جهت عوض کردن ساعات کاری در تهران

عبارات مهم : ایران

مادران دارای فرزند زیر ۷ سال، معلول یا بانوان سرپرست خانوار می توانند بعد از تایید مدیر مربوطه ، به عنوان شرایط خاص، درذیل این تبصره قرار گیرند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بر اساس تبصره ذیل بخشنامه عوض کردن ساعات کاری، افراد دارای شرایط خاص از جمله مادران دارای فرزند زیر ۷ سال یا معلول و بانوان شاغل سرپرست خانوار می توانند با هماهنگی مدیر مربوطه در دستگاه، مانند گذشته ساعت کاری خود را شروع کنند.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، ثریا شارقی با بیان این مطلب گفت: بعد از تصویب هیات دولت در خصوص واگذاری اختیار تنظیم ساعات کاری ادارات و دستگاه های دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی به استانداران، جهت مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، بخشنامه ای از سوی استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به ادارات ابلاغ شد و ساعات کاری ادارات به استثنای مراکز خدمات رسان در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ۶ تا ۱۴ و در شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از۶.۳۰ تا ۱۳.۳۰ تعیین شد.

یک استثنا جهت عوض کردن ساعات کاری در پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی افزود: با توجه به اینکه این عوض کردن ساعت کاری جهت بعضی افراد دارای شرایط خاص از جمله مادران شاغل دارای فرزند زیر ۷ سال ، بانوان سرپرست خانوار یا دارای معلول در خانواده، مشکلاتی ایجاد می کند، به دستور استاندار محترم تهران، تبصره ای در این بخشنامه جهت موارد خاص آینده نگری شده است است که با استناد به آن ، مادران دارای فرزند زیر ۷ سال، معلول یا بانوان سرپرست خانوار می توانند بعد از تایید مدیر مربوطه ، به عنوان شرایط خاص، درذیل این تبصره قرار گیرند.

شارقی افزود: مدیر مربوطه می تواند با استفاده از اختیارات خود ، بانوان مذکور را مشمول این تبصره دانسته و جهت ساعت شروع به کار آنان مطابق گذشته مجوز صادر نماید.

مادران دارای فرزند زیر ۷ سال، معلول یا بانوان سرپرست خانوار می توانند بعد از تایید مدیر مربوطه ، به عنوان شرایط خاص، درذیل این تبصره قرار گیرند. 

واژه های کلیدی: ایران | بانوان سرپرست خانوار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog