هفته صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان

هفته: صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس درآمد ناخالص ملی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بودجه 97 از فردا در دستور کار دولت / نوبخت

معاون رییس جمهوری و رییس شرکت برنامه بودجه با تاکید بر اینکه آخرین اصلاحات بودجه 97 در شرکت برنامه و بودجه انجام شده است هست، گفت: از فردا لایحه در دستور کار دو

بودجه 97 از فردا در دستور کار دولت / نوبخت

نوبخت: بودجه 97 از فردا در دستور کار دولت

عبارات مهم : استانی

معاون رییس جمهوری و رییس شرکت برنامه بودجه با تاکید بر اینکه آخرین اصلاحات بودجه 97 در شرکت برنامه و بودجه انجام شده است هست، گفت: از فردا لایحه در دستور کار دولت قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه درجلسه شورای برنامه ریزی استان البرز افزود: باید مصوبات هیات دولت درخصوص پیش نویس لایحه بودجه سال 97 را نهایی کرده و در وقت مقرر که 15 آذر هست، به مجلس ارایه دهیم.

بودجه 97 از فردا در دستور کار دولت / نوبخت

نوبخت با تاکید بر اینکه 11 عنوان متفاوت در لایحه بودجه سال 97 لحاظ کرده ایم، گفت: این لایحه بنا به ضرورت ها، بودجه ای متفاوت از سنوات گذشته هست. معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه در 4 سال دولت یازدهم کشور با 157 میلیارد دلار درآمد نفتی اداره شد، گفت: آمار و ارقام موجود در کشور در30 سال گذشته مشاهده شده است به ما کمک می کند تا از ظرفیت های کشور مطلع شویم.

رییس شرکت برنامه و بودجه همچنین گفت: 20 درصدسهم استان ها نسبت به روال جاری زیاد کردن می یابد و 179 طرح ملی به استان ها واگذار می کنیم. وی با تاکید بر اینکه استان البرز استان مهمی جهت دولت است و جهت بودجه سال آینده به صورت مشخص ارقام متفاوتی نسبت به امسال خواهد داشت، گفت: ارتقای شاخص های اقتصادی بالغ بر 32 میلیارد و 974 میلیون است و جهت 5 پروژه مهم جهت سال 97 نیز در حد 13 میلیارد تومان اعتبار خاص داریم.

معاون رییس جمهوری و رییس شرکت برنامه بودجه با تاکید بر اینکه آخرین اصلاحات بودجه 97 در شرکت برنامه و بودجه انجام شده است هست، گفت: از فردا لایحه در دستور کار دو

وی افزود: کل اعتبارات مورد نیاز سال آینده استان 77 میلیارد و 611 میلیون تومان است و در کنار آن 39 میلیارد تومان جهت پروزه های ملی در نظر گرفته می شود. نوبخت خاطرنشان کرد که به منظور گسترش اعتبارات ملی بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی جهت جلسه شورای برنامه ریزی لحاظ خواهد شد.

وی افزود: در زیاد کردن اختیارات استان البرز، به شرکت برنامه بودجه استان تفویض می کنیم تا با نظر استاندار تصمیم گیری صورت گیرد، این کارها جهت سال 97 در بودجه لحاظ شده است هست. نوبخت اضافه کرد: تخصیص اعتبارات سال گذشته و تخصیص داده شده است بیش از 100 درصدی مصوبات سفر رییس جمهوری به البرز پیگیری و در ادامه تخصیص اعتبار زیاد در سال 97 پیگیری می شود.

وی افزود: مصوبات دو پروژه ملی و 5 پروژه استانی هنگامی که استانی تازه تاسیس می شد باید جدا از اعتبارات مصوب ملی و استانی، جهت زیرساخت ها به خاص زیرساخت های اداری در نظر گرفته می شد. در جلسه قبل از تشکیل شورا تاکید کردم این مهم پیگیری شود.

بودجه 97 از فردا در دستور کار دولت / نوبخت

واژه های کلیدی: استانی | برنامه | لایحه بودجه | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog