هفته صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان

هفته: صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس درآمد ناخالص ملی

گت بلاگز اخبار حوادث قطعه ای از تیغ موکت بری در نان سنگک، زن کرمانی را تا نزدیک فوت برد

صبح روز جمعه، زن میانسال کرمانی چند نان سنگک خرید و به منزل رفت ولی به محض اینکه تکه ای از نان را در دهانش گذاشت احساس کرد قسمت برشته در گلویش گیر کرده است.

قطعه ای از تیغ موکت بری در نان سنگک، زن کرمانی را تا نزدیک فوت برد

عبارات مهم : کرمان

صبح روز جمعه، زن میانسال کرمانی چند نان سنگک خرید و به منزل رفت ولی به محض اینکه تکه ای از نان را در دهانش گذاشت احساس کرد قسمت برشته در گلویش گیر کرده است.

قطعه ای از تیغ موکت بری در نان سنگک، زن کرمانی را تا نزدیک فوت برد

زن بلافاصله با دخترش تماس گرفت و از او خواست وی را به بیمارستان انتقال دهد. تشخیص اولیه دکتر زخم شدن گلوی زن با نان برشته اعلام شد ولی بعد از عکسبرداری متوجه وجود تیغه ای در گلوی بیمار شدند.

وجود تکه ای 2 سانتی متری شبیه تیغ موکت بُری در نان سنگک کار زن را به اتاق عمل کشاند. تیغی که نانوا از بودنش ابراز بی اطلاعی می کند و نایب مدیر اول اتحادیه صنف نانوایان استان کرمان نیز اعتقاد هست، ممکن است در وقت آرد کردن گندم ها از تیغه دستگاه ها جدا شده است باشد.

صبح روز جمعه، زن میانسال کرمانی چند نان سنگک خرید و به منزل رفت ولی به محض اینکه تکه ای از نان را در دهانش گذاشت احساس کرد قسمت برشته در گلویش گیر کرده است.

زن بعد از انتقال به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان دو بار تحت عمل جراحی قرار داده شد و تیغه آهنی که در جداره مری اش گیر کرده بود خارج شد. چگونگی وجود شیء خارجی در نان سنگک از طریق کارشناسان این مجموعه در دست بررسی است.

کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: کرمان | انتقال | دستگاه | عمل جراحی | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog