هفته صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان

هفته: صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس درآمد ناخالص ملی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش مشاور رئیس‌جمهور نسبت به سکوت اصولگرایان در قبال رفتارهای احمدی‌نژاد

مشاور رئیس‌جمهور در تصویر العمل به بیانات اخیر احمدی‌نژاد و سکوت اصولگرایان در قبال این واکنش‌ها در کانال تلگرامی خود نوشت: باید مراقب فتنه‌انگیزی‌های آتی بود.&

واکنش مشاور رئیس‌جمهور نسبت به سکوت اصولگرایان در قبال رفتارهای احمدی‌نژاد

واکنش مشاور مدیر جمهور نسبت به سکوت اصولگرایان در قبال رفتارهای احمدی نژاد

عبارات مهم : کانال

مشاور مدیر جمهور در تصویر العمل به بیانات اخیر احمدی نژاد و سکوت اصولگرایان در قبال این واکنش‌ها در کانال تلگرامی خود نوشت: باید مراقب فتنه انگیزی های آتی بود.

به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا در تصویر العمل به بیانات اخیر احمدی نژاد و سکوت اصولگرایان در قبال این واکنش‌ها در کانال تلگرامی خود نوشت:

واکنش مشاور رئیس‌جمهور نسبت به سکوت اصولگرایان در قبال رفتارهای احمدی‌نژاد

«او» نیامده بر شانه های «آنها» پا نهاد و نردبان قدرت را با سرعت تمام پیمود. اکنون وقت آن رسیده که «آنها» لب بگشایند و از رازهای سر به مهر چگونگی قدرت یابی و دولت داری در وقت «او» سخن بگویند. هنوز جهت مهار «او» دیر نشده است ولی باید مراقب فتنه انگیزی های آتی بود.

واژه های کلیدی: کانال | اصولگرایان | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog