هفته صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان

هفته: صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس درآمد ناخالص ملی

گت بلاگز اخبار پزشکی افزایش میزان قندخون موجب اصلاح حافظه سالمندان می شود

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، زیاد کردن میزان قندخون موجب اصلاح حافظه و عملکرد در افراد مسن شده است و حس خوش حالی بیشتری در آنها ایجاد می کند.

افزایش میزان قندخون موجب اصلاح حافظه سالمندان می شود

افزایش میزان قندخون موجب اصلاح حافظه سالمندان می شود

عبارات مهم : حافظه

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، زیاد کردن میزان قندخون موجب اصلاح حافظه و عملکرد در افراد مسن شده است و حس خوش حالی بیشتری در آنها ایجاد می کند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه وارویک بریتانیا دریافتند قند موجب اصلاح حافظه در افراد مسن می شود و انگیزه بیشتری به آنها جهت انجام فعالیت های سخت می بخشد.

محققان در این مطالعه، به افراد جوان (۱۸ تا ۲۷ سال) و افراد مسن (۶۵ تا ۸۲ سال) نوشیدنی حاوی مقدار کمی گلوکز داده و از آنها درخواست کردند مهارت های گوناگون حافظه را انجام دهند. به سایر شرکت کنندگان دارونما، نوشیدنی حاوی شیرین کننده های مصنوعی، داده شد.

افزایش میزان قندخون موجب اصلاح حافظه سالمندان می شود

سپس آنها میزان همکاری افراد را در مهارت های انجام شده، امتیازشان در زمینه حافظه، خلق و خو، و درک ارزش از تلاش را ارزیابی کردند.

آنها دریافتند زیاد کردن انرژی از طریق نوشیدنی گلوکز در مقایسه با نوشیدنی حاوی شیرینی مصنوعی، هم به افراد جوان و هم به سالمندان جهت تلاش زیاد کمک کرد.

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، زیاد کردن میزان قندخون موجب اصلاح حافظه و عملکرد در افراد مسن شده است و حس خوش حالی بیشتری در آنها ایجاد می کند.

البته در افراد جوان گروه نوشیدنی گلوکز، بهبودی در خلق و خو یا عملکرد حافظه ارزش مشاهده نشد.

اما در مقایسه با گروه قند مصنوعی، در افراد مسنی که نوشیدنی گلوکز مصرف کردند حافظه به شکل قابل توجهی اصلاح یافته و خلق و خو مثبت تری داشتند.

محققان این مطالعه به این نتیجه رسیدند که توانایی دسترسی کوتاه مدت به انرژی به شکل زیاد کردن میزان قندخون می تواند فاکتور مهمی در ایجاد انگیزه در افراد مسن جهت انجام یک کار با بالاترین توانایی باشد.

افزایش میزان قندخون موجب اصلاح حافظه سالمندان می شود

واژه های کلیدی: حافظه | نوشیدنی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog