هفته صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان

هفته: صندوق یونان انتخابات بین الملل یونان نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس درآمد ناخالص ملی

گت بلاگز اقتصادی درآمد 36 میلیارد ریالی کشور از صادرات ساختمان پیش ساخته

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 659 تن ساختمان پيش ساخته ،از کشور صادر شده است هست.

درآمد 36 میلیارد ریالی کشور از صادرات ساختمان پیش ساخته

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 659 تن ساختمان پيش ساخته ،از کشور صادر شده است است.

عبارات مهم : صادرات
ارزش دلاری این میزان صادرات 1,131,525 و ارزش ریالی آن 36,694,831,324 بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

درآمد 36 میلیارد ریالی کشور از صادرات ساختمان پیش ساخته

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

آذربايجان

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 659 تن ساختمان پيش ساخته ،از کشور صادر شده است هست.

317,780

5,964,253,564

183,925

1

ارمنستان

820

درآمد 36 میلیارد ریالی کشور از صادرات ساختمان پیش ساخته

64,856,000

2,000

1

افغانستان

طبق آمار انتشار یافته به وسیله گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 659 تن ساختمان پيش ساخته ،از کشور صادر شده است هست.

23,482

158,816,448

4,896

1

درآمد 36 میلیارد ریالی کشور از صادرات ساختمان پیش ساخته

تركمنستان

282,400

26,835,835,360

827,520

1

تركمنستان

12,270

1,273,252,992

39,264

1

عراق

23,100

2,397,816,960

73,920

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: صادرات | ساختمان | ارمنستان | افغانستان | آمار واردات و صادرات گمرک | اخبار اقتصادی | آمار صادرات گمرک | صادرات ساختمان پیش ساخته

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog